Vídeo profesional a un prezo xusto

Aproveitamos a nosa capacidade de cooperación e a nosa implicación social para formular novas solucións comunicativas. O noso reto é transformar o sector apostando pola ética empresarial e a economía sostible

Vídeo profesional a un prezo xusto

Aproveitamos a nosa capacidade de cooperación e a nosa implicación social para formular novas solucións comunicativas. O noso reto é transformar o sector apostando pola ética empresarial e a economía sostible

Servizos de produción audiovisual

Somos Suseia Coop

Suseia Coop, é moito máis ca unha produtora audiovisual. Desde 2020 creamos mensaxes visuais poderosas a partir das historias dos nosos clientes.

Como cooperativa de traballo asociado, promovemos solucións comunicativas inovadoras desde a perspectiva dun forte compromiso social

Priorizamos a ética empresarial e a sustentabilidade, coidando cada detalle para plasmar a visión do cliente de maneira auténtica.

Como che axudamos

Ampla experiencia en diversos formatos televisivos, especialmente na TVG, con currículo que abarca concursos, realitys, documentais e ficcións. 

Para dar forma a proxectos olvidados, conta cunha produtora audiovisual cando tes ideas sen rumbo. Axudámosche a darlle forma.

Comunicar é implicarse cos valores da marca. Ofrecemos mensaxes personalizadas para involucrar a empregados e clientes en cada proxecto.

Os spots son tendencia nos medios dixitais. Vídeos curtos, mensaxe clara, alto impacto comunicativo e atracción segura da audiencia.

Ofrecemos salas e técnicos con ampla experiencia en montaxe e postprodución. Comparte a túa idea connosco!

Equipo diverso de profesionais audiovisuais. Se precisas técnicos cualificados para proxectos, é aquí!

Traballos destacados

reino

Falemos do Reino de Galicia

consumo

Concienciación e medio ambiente

spot-viral

Spots virais e solidarios

caminho

Divulgación cultural

brion-02

Campaña comercio local

nasa

Pílulas divulgativas sobre ciencia

Estes son algúns dos que xa confían no noso traballo

Formulario de aceptación

Para empregar a túa imaxen en calquera dos nosos proxectos, precisamos da túa autorización. Pregámosche leas con detemento o contrato e que nos consultes ante calquera dúbida. Se xa tes todo claro tan só tes que premer no botón de “Aceptar e enviar”.

Cláusula autorización directa uso imagen

Atendiendo a que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sí, autorizo a SUSEIA S. COOP. GALEGA a hacer uso de las imágenes o grabaciones donde aparezca mi imagen, ya sean individuales o en grupo, realizadas en las distintas actividades en que participe para ser publicadas en la página web de la Organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas, programas y medios audiovisuales, o demás publicaciones que realice esta organización.

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad y revocar este consentimiento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigiéndose a nuestras dependencias en Gronzo 47, 15.865, Brión (A Coruña).

Del mismo modo le informamos que mediante la firma del presente documento consiente de forma expresa, la cesión y comercialización de su imagen a terceros.