Servizos audiovisuais

Ofrecemos un amplo espectro de servizos, incluíndo formatos televisivos, producción audiovisual, vídeo corporativo, spots publicitarios, edición e posprodución de vídeo, e contratación de profesionais. En Suseia S.Coop. Galega, comprometémonos a dar vida ás túas ideas e historias de forma efectiva.

Vídeo profesional a un prezo xusto

Formatos televisivos

Levamos media vida desenvolvendo e traballando en formatos de TV. O noso currículo aborda todo tipo de programas e ficcións deseñadas principalmente para TVG: concursos, realitys, documental, ficción. Traballamos en moitos formatos diferentes!

Produción audiovisual

Igual xa tes unha idea e non sabes moi ben por onde comezar a desenvolvela. Nese caso, precisas dunha produtora audiovisual. Axudarémoste a dar forma a todos eses proxectos que quedaron aparcados nun caixón.

Vídeo corporativo

Comunicar consiste tamén en implicar. Hoxe a túa empresa non se pode entender sen os seus valores de marca. Encargámonos de transmitirlle eses valores aos teus traballadores ou potenciais clientes. Adaptando as mensaxes ás particularidades de cada proxecto.

Spot publicitario

O spot marca tendencia nos actuais medios de comunicación dixitais. Un vídeo curto cunha mensaxe clara que chegará á túa audiencia. Sen dúbida, un tipo de formato de vídeo que pola súa brevedade ten un alto impacto comunicativo.

Edición e posprodución de vídeo

Na nosa tenda asesorámosvos en nutrición, coidados e complementos. Traballamos con varias marcas apostando moito polo produto de calidade e proximidade. Comida, xoguetes, complementos de estética: temos case todo o que poidades precisar para os vosos amigos de catro patas.

Contratación de profesionais

Somos unha empresa formada por profesionais das distintas ramas da creación audiovisual. Se precisas dun técnico cualificado para algún dos teus proxectos, de seguro que o poderás atopar na nosa plantilla. Pídenos información!

A túa Historia,
o noso compromiso

En Suseia Coop, a túa historia é a nosa paixón. Estamos aquí para axudarte a contala da maneira máis efectiva posible. Preparado para dar vida ás túas ideas? Fai que os teus soños se fagan vídeo con Suseia Coop.

Formulario de aceptación

Para empregar a túa imaxen en calquera dos nosos proxectos, precisamos da túa autorización. Pregámosche leas con detemento o contrato e que nos consultes ante calquera dúbida. Se xa tes todo claro tan só tes que premer no botón de “Aceptar e enviar”.

Cláusula autorización directa uso imagen

Atendiendo a que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sí, autorizo a SUSEIA S. COOP. GALEGA a hacer uso de las imágenes o grabaciones donde aparezca mi imagen, ya sean individuales o en grupo, realizadas en las distintas actividades en que participe para ser publicadas en la página web de la Organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas, programas y medios audiovisuales, o demás publicaciones que realice esta organización.

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad y revocar este consentimiento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigiéndose a nuestras dependencias en Gronzo 47, 15.865, Brión (A Coruña).

Del mismo modo le informamos que mediante la firma del presente documento consiente de forma expresa, la cesión y comercialización de su imagen a terceros.