Suseia Coop

Produción de eventos audiovisuais

Transformando as túas historias en vídeo

Suseia Coop, é moito máis ca unha produtora audiovisual

Dende 2020, soñamos, producimos e transformamos as historias dos nosos clientes en potentes mensaxes visuais. 

A nosa misión é clara: ofrecerche vídeos profesionais a prezos xustos mentres creamos un impacto positivo na nosa comunidade.

Cooperación e compromiso

Somos unha cooperativa de traballo asociado, o que significa que somos profesionais de diferentes ámbitos que se coordinan para ofrecerche un servizo de calidade e personalizado en cada proxecto.

A nosa implicación social é parte fundamental da nosa identidade, e estamos comprometidos a atopar solucións comunicativas innovadoras que conecten contigo e coa túa audiencia.

Ética empresarial e sustentabilidade

O noso reto é transformar o sector audiovisual, apostando pola ética empresarial e a economía sustentable. Creemos que o valor humano é o pilar do noso éxito.

Cada membro do noso equipo, dende os socios ata os colaboradores, ten paixón polo seu traballo e está comprometido en ofrecerche resultados excepcionais.

Creatividade e detalles coidados

En Suseia Coop, creamos historias que cautivan. Damos forma ás túas ideas e adaptámolas ás plataformas máis adecuadas para que teñan un impacto máximo.

O noso compromiso cos detalles é inquebrantable, e traballamos incansablemente para plasmar a túa visión inicial e reflectir a túa imaxe de maneira auténtica.

Estes son algúns dos que xa confían no noso traballo

A túa Historia,
o noso compromiso

En Suseia Coop, a túa historia é a nosa paixón. Estamos aquí para axudarte a contala da maneira máis efectiva posible. Preparado para dar vida ás túas ideas? Fai que os teus soños se fagan vídeo con Suseia Coop.

Formulario de aceptación

Para empregar a túa imaxen en calquera dos nosos proxectos, precisamos da túa autorización. Pregámosche leas con detemento o contrato e que nos consultes ante calquera dúbida. Se xa tes todo claro tan só tes que premer no botón de “Aceptar e enviar”.

Cláusula autorización directa uso imagen

Atendiendo a que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sí, autorizo a SUSEIA S. COOP. GALEGA a hacer uso de las imágenes o grabaciones donde aparezca mi imagen, ya sean individuales o en grupo, realizadas en las distintas actividades en que participe para ser publicadas en la página web de la Organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas, programas y medios audiovisuales, o demás publicaciones que realice esta organización.

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad y revocar este consentimiento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigiéndose a nuestras dependencias en Gronzo 47, 15.865, Brión (A Coruña).

Del mismo modo le informamos que mediante la firma del presente documento consiente de forma expresa, la cesión y comercialización de su imagen a terceros.